Natuurlijk isolatiemateriaal van cellulose!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING


De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en persoonsgegevens worden
vertrouwelijk behandeld. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je over
hoe onze organisatie omgaat met jouw persoonsgegevens. Wij nemen daarbij in ieder
geval de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Het verwerken van persoonsgegevens gaat van de ontvangst en het opslaan ervan tot
aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens. Je kunt daarbij
denken aan de volgende gegevens:


• NAW-gegevens
• Geslacht
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Het bedrijf waar je werkt
• Functie
• Factuuradres
• E-mailadres
• Betalingsgegevens
• IP-adres
• Alle overige persoonsgegevens die wij van of over jou krijgen of die wij zelf kunnen
verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Wij beschikken over jouw persoonsgegevens via twee verschillende manieren. In de
meeste gevallen ontvangen wij de gegevens direct van jou omdat je deze zelf aan ons
hebt verstrekt. In het andere geval ontvangen wij jouw persoonsgegevens automatisch
door het gebruik van cookies. Over het gebruik van cookies lees je later in deze privacyen cookieverklaring meer.


Op basis van welke grondslagen verwerken wij jouw persoonsgegevens?
De privacywetgeving bepaalt dat wij jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken
als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Al onze verwerkingen vinden plaats op
basis van een van de volgende rechtsgronden en voor de volgende doeleinden:
• Uitvoering van de overeenkomst: Wanneer je met ons een overeenkomst aangaat
voor het afnemen van bepaalde producten, gebruiken wij jouw persoonsgegevens
om deze overeenkomst te kunnen uitvoeren en met jou daarover in contact te
komen.
• Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting: In bepaalde gevallen hebben
we een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verzamelen en te
bewaren. Dit is bijvoorbeeld het geval in verband met de fiscale bewaarplicht.
• Op basis van een gerechtvaardigd belang: Het komt voor dat wij gegevens nodig
hebben omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. In dat geval
hebben we een afweging gemaakt tussen ons bedrijfsbelang en jouw recht op
privacy.
• Op basis van jouw toestemming: Ook kunnen we jouw gegevens verwerken als
we daarvoor jouw toestemming hebben verkregen. Dit doen wij alleen als je ook
echt een vrije keuze hebt en er geen negatieve gevolgen zin als je een
toestemming geeft. Bijvoorbeeld als je het contactformulier op de website invult,
als je een account aanmaakt op de website of als jij je aanmeldt voor onze
nieuwsbrieven. Wij gebruiken jouw gegevens in dat geval om met jou in contact
te komen.


Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij
ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of
een bewaartermijn op grond van andere regelgeving dan houden wij die termijnen aan
in afwijking op onze standaard bewaartermijnen.


Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Wij zullen jouw gegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van onze dienstverlening. Dat kan onder meer in de onderstaande situaties
het geval zijn:
• Externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in
deze privacy- en cookieverklaring, zoals onze ICT-leveranciers;
• Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld als de politie
dat eist bij een vermoeden van een misdrijf.


Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk
voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde
jouw persoonsgegevens in onze opdracht verwerkt als verwerker, dan sluiten wij een
verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.


Bij uitzondering moeten wij jouw persoonsgegevens soms zonder jouw toestemming
vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij zullen je zo goed
mogelijk vooraf van dergelijke situaties proberen te informeren.


Welke rechten heb jij als betrokkene?
Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:
• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben
• Het laten corrigeren van fouten in jouw persoonsgegevens
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij
• Intrekken van toestemming
• Een bepaalde verwerking beperken
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik


Als je gebruik wil maken van een dergelijk recht, dan kun je contact met ons opnemen
via de contactgegevens zoals vermeld onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Let
op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan
echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van
jou als betrokkene of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen,
zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.


Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw
gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten
goed op wat er mis kan gaan. Als je vragen hebt over de beveiliging van jouw
persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens zoals vermeld
onderaan deze privacy- en cookieverklaring.


Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw PC, tablet of smartphone worden
opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te
onthouden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van
cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw
browser. Op onze site maken wij gebruik van de volgende verschillende soorten cookies:


Analytische cookies
Wij maken gebruik van Google Analyics. Met de cookies van Google Analytics kunnen
wij het gebruik van onze website meten en analyseren. Wij hebben de instellingen en
het gebruik van Google Analytics overeenkomstig de ‘Handleiding privacyvriendelijk
instellen van Google Analytics’ (d.d. 15 augustus 2018) van de Autoriteit
Persoonsgegevens beperkt tot een minimum. Wij hebben voor het gebruik van Google
Analytics een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. In aanvulling hierop
maken wij gebruik van Anonymize IP. Dit betekent dat voorafgaand aan de verzending
van het IP-adres aan Google het laatste octet van het IP-adres wordt
gepseudonimiseerd. Tot slot hebben wij de optie ‘gegevens delen met Google’ uitgezet
en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de GoogleAnalytics cookies.


Tracking cookies
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden
opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten
komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons
netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw
naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te
stemmen op jouw interesses, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.


Met jouw toestemming plaatsen ook onze adverteerders zogenaamde tracking cookies
op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je
bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag.
Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw
bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld
aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen
om advertenties af te stemmen op jouw interesses zodat deze zo veel mogelijk relevant
voor je zijn


Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een
e-mail sturen naar [email protected]. Wij pakken elke klacht intern op en
communiceren dit verder met jou.


Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen
Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij je aan om deze
pagina regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Let dus
altijd op de datum bovenaan deze privacy- en cookieverklaring en kijk regelmatig of er
nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven. Deze
versie dateert van juni 2023.


Contactgegevens
CNA Trading Company B.V. (Natuurplus)
Meulunterseweg 39
6741 HL Lunteren
Telefoon: 085-1120972
E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 89386507